RETOURFORMULIER

FORMULIER VOOR HERROEPING

Met dit modelformulier helpen we jou op eenvoudige wijze gebruik te maken van jouw herroepingsrecht. Hou rekening met het feit dat herroeping niet in alle gevallen mogelijk is, de verzendkosten steeds ten laste zijn van de klant en dat jij als koper aansprakelijk blijft voor substantiële waardeverminderingen aan de producten. Dit formulier dus alleen terugsturen als je de overeenkomst wil herroepen. Raadpleeg de Verkoopsvoorwaarden. Ben je niet zeker, neem dan eerst contact op met onze klantendienst.

Klik hier om het Herroepingsformulier te downloaden